Ouders & school op één lijn

Om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en te laten leren, vraagt het goede afstemming tussen school en thuis.

“Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.”

Profeet Mohammed ﷺ

Op onze school streven we ernaar om elk kind de kans te geven zijn of haar eigen potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn aandachtig voor de individuele behoeften van onze leerlingen, zorgen voor inzicht in hun leerproces en ondersteunen hen bij hun uitdagingen. Onze leerlingen genieten van vrijheid zowel binnen als buiten de schoolmuren, en worden aangemoedigd hun eigen ideeën en inbreng te leveren.

We geloven er sterk in dat het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid op school een positieve impact heeft op het leven van kinderen buiten de schoolomgeving. Hierbij is het benutten van kansen essentieel. Onze leerlingen worden geleerd dat hun talenten en kansen geschenken zijn van Allah. Ze worden aangemoedigd om zich in te zetten om deze kansen optimaal te benutten, zowel in dit aardse leven als in het hiernamaals.

Een centraal aspect van ons onderwijs is de band met Allah. We streven ernaar dat onze leerlingen een diepgaande en intuïtieve relatie met God ontwikkelen. We geloven dat hoe dieper het begrip van Allah, hoe onafhankelijker en doelbewuster onze leerlingen zullen worden in hun volwassen leven. We ondersteunen de kinderen in hun spirituele groei met leeftijdsgeschikte kennis, geïnspireerd door het leven van onze Profeet ﷺ (vrede en zegeningen zij met hem).

We zien onze school en ouders als een onlosmakelijk verbonden gemeenschap. We erkennen onze gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen die Allah aan onze zorg heeft toevertrouwd. We onderschrijven het idee dat “it takes a village to raise a child”, wat betekent dat ouders niet alleen zijn in de opvoeding. De hele gemeenschap speelt een rol in de ontwikkeling van kinderen, waarbij onderwijs een cruciale factor is. Zoals onze Profeet Mohammed ﷺ (vrede en zegeningen zij met hem) benadrukte: “Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.”

"Mijn Heer, schenk hun genade, vanwege zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.”

Koranvers:  Surah Isra: 23-24

Informatieavonden en kijkmiddag

We streven ernaar om ouders regelmatig te informeren over de ontwikkelingen binnen de school. Daarom organiseren we aan het begin van elk schooljaar een informatieavond. Tijdens deze avond delen onze leerkrachten belangrijke informatie over het onderwijsprogramma, groepsafspraken en relevante zaken. Later in het schooljaar sluiten we grote schoolprojecten af met een kijkmiddag/avond waar onze leerlingen graag hun opgedane kennis en vaardigheden tonen.

PARRO SCHOOLAPP

We gebruiken de Parro app om een vlotte communicatie tussen school en ouders te faciliteren. Via deze app kunt u als ouder snel nieuwsberichten ontvangen, nieuwsbrieven bekijken en eenvoudig afspraken inplannen. De app biedt ook een digitale prikbord waarop belangrijk nieuws en updates over eventuele afwezigheid van leerkrachten worden gedeeld.

INFORMATIEVOORZIENING VOOR GESCHEIDEN OUDERS

In geval van scheiding behandelen we beide ouders gelijkwaardig en zorgen we ervoor dat beiden gelijktijdig worden geïnformeerd. We gaan ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn, tenzij dit niet mogelijk of wenselijk is. In dat geval verwachten we dat de ene ouder de andere ouder informeert. Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school beide ouders afzonderlijk. Het is belangrijk dat ouders de school schriftelijk op de hoogte brengen van een echtscheiding en daarbij relevante informatie delen.

Training Positief Opvoeden

Opvoeden kan veel van ouders vragen, en soms is het antwoord niet makkelijk gevonden. Wat te doen, als een kind niet wil gaan slapen, niet naar school wil, of driftbuien heeft? Komt u er als ouders niet meer uit, en wilt u de negatieve spiraal doorbreken?

We hebben een speciale training voor ouders van onze leerlingen. De training is op maat gemaakt en wordt op onze school gegeven door twee ervaren en gecertificeerde trainers: een mannelijke en vrouwelijke trainer. Immers: we weten dat u als ouder de setting, de persoon en de inhoud van belang vindt.