Samenwerking en vertrouwen centraal

Bij ons op school geloven we in het creëren van een omgeving waar elk lid van onze gemeenschap – leerlingen, ouders, en personeel – zich gewaardeerd en gehoord voelt. Elk lid van onze gemeenschap draagt bij aan het vormen van een inclusieve, ondersteunende en inspirerende leeromgeving. We nodigen iedereen uit om bij te dragen en samen met ons te groeien.

Welkom bij Al Andalous, waar iedere dag een stap voorwaarts is naar de toekomst.

Rijke en veilige omgeving

De ouderraad speelt een cruciale rol in het vormgeven van een verrijkende leeromgeving door actieve betrokkenheid en ondersteuning. Ouderhulp is het kloppend hart dat onze evenementen en activiteiten mogelijk maakt. 

Ontdek hieronder hoe u een verschil kunt maken in de schoolervaring van alle kinderen.

We streven daarbij naar een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen. Mocht u zich toch zorgen maken of klachten hebben, onze vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris staat klaar om te luisteren en te ondersteunen. Uw stem is belangrijk voor ons.

Voor meer informatie kunt u klikken op de knoppen ‘Ouderraad & Ouderhulp’ en ‘Vertrouwenspersoon’.

De stem van onze leerlingen

Onze leerlingenraad biedt leerlingen de unieke kans om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en actief bij te dragen aan het schoolbeleid en -cultuur.

We zien het als een platform voor onze leerlingen om hun stem te laten horen en echt impact te maken.

Medezeggenschapsraad: Partner in beleid

Het is cruciaal om dagelijkse beslissingen op school, die invloed hebben op het onderwijs en het werk van het personeel, in samenwerking te nemen. 

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel in het schoolbeleid. Samenwerking staat voorop bij het bevorderen van transparantie en het delen van verantwoordelijkheid in besluitvormingsprocessen.

Meer weten over de school?

Leer meer over de organisatie achter onze school kennen, haar doelstellingen en hoe onze school bijdraagt aan de missie en visie van Stichting Islamitische Educatie Zuid Oost Nederland (iEZO).

Met partners verder bouwen

Bij onze school hechten we grote waarde aan samenwerking met partners om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. We zoeken actief naar verbinding, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Samen streven we naar een gezamenlijk doel: het bieden van de best mogelijke ondersteuning en kansen voor onze leerlingen.

Als u meer wilt weten over onze partners en hoe we samenwerken, nodigen we u van harte uit om op de knop ‘Partners’ te klikken voor gedetailleerde informatie.