Parnassys

Wij willen dat iedere ouder op de hoogte blijft van hoe het op school gaat. We willen dat ieder ouder ons op de hoogte houdt van wat ons als school aangaat. 

Ouderportaal en Parro

Op school gebruiken we twee middelen om u digitaal op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze leerling:  Parro en het Ouderportaal. Zowel Parro als het Ouderportaal zijn onderdeel van ParnasSys, het leerlingvolgsysteem dat we op school hanteren

Onze school houdt in dit leerlingvolgsysteem de gegevens en de informatie over de ontwikkeling van leerlingen bij. Dit is een verplichting van de overheid. In het Ouderportaal van Parnassys kunt u de informatie over uw kind(eren) inzien.

Als school vinden wij het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Daarom zijn er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met de leerkracht(en) van uw kind gepland. Dat verandert niet. De informatie in het ouderportaal is extra.

U heeft hiermee steeds een actueel overzicht van de vorderingen van uw kind. Verder gebruiken we Parro om digitaal met ouders te communiceren.

Op de hoogte blijven via Parro

We gebruiken dus de app Parro voor de digitale communicatie met ouders van de leerlingen bij ons op school. Dit betekent dat we als school de mail in beginsel niet gebruiken. 

Via Parro houden we onze ouders op de hoogte met korte groepsberichten en krijgen ouders met regelmaat foto’s of video’s van wat de kinderen in de klas en op school aan het leren zijn. 

Ook nodigen we ouders uit om zich via de app op te geven voor oudergesprekken of als vrijwilliger voor activiteiten. Ook het contact zoeken tussen ouders en school gebeurt via Parro. 

Ook ziekmeldingen kunnen via Parro

Is uw kind ziek, dan kunt u de groepsleerkracht een bericht via Parro sturen. U hoeft dus niet naar school te bellen om dit door te geven. Op onze beurt hebben we altijd persoonlijk / telefonisch contact als uw kind ziek is geworden op school of er sprake is van letsel. Parro vervangt dan ook niet het persoonlijk contact als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. 

Samen maken we het verschil

We vragen van onze medewerkers en ouders om samen verantwoordelijkheid te dragen voor het scheppen van een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. Ook voor Parro geldt dit. Dit betekent dat we erop vertrouwen dat we ook via Parro open en op een waardige manier met elkaar communiceren

 Inloggen 

U kunt inloggen via de website: Ouders parnassys Hier logt u in met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. De inloggegevens ontvangt u via de mail na inschrijving van uw kind. U logt de eerste keer in met het wachtwoord dat u van school ontvangt. Dit is een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord. Wij adviseren dit direct te veranderen in een wachtwoord dat voor u goed te onthouden is. 

Wijzigen wachtwoord 

Als u bent ingelogd kunt u onder profiel een eigen wachtwoord instellen. Dat doet u met de knop wachtwoord veranderen. U voert hier een zelfgekozen wachtwoord in. Als u uw zelfgekozen wachtwoord vergeet of kwijtraakt, dan vraagt u in een e-mail aan de school een nieuw wachtwoord aan. U ontvangt van school weer een automatisch aangemaakt wachtwoord.

Wijzigen gegevens

Soms ziet u bij de gegevens van uw kind(eren) een potloodje staan. Hiermee kunt u wijzigingen doorgeven.

Gescheiden ouders 

Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met eigen inloggegevens toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is dat beide ouders zelf hun verschillende e-mailadressen aan school doorgeven en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet.

Wat kunt u zien in het Ouderportaal?

Persoonlijke gegevens en de groep van uw kind

De informatie die u in het ouderportaal kunt bekijken, bestaat uit administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van uw kind(eren). U ziet de naam van uw kind(eren) boven in de roze balk. Als u de naam van uw kind aanklikt, ziet u welke persoonlijke gegevens de school over uw kind heeft, wanneer het op de school is aangemeld en ingeschreven en welke gegevens de school over de ouders en verzorgers heeft. Dat geldt ook voor eventuele medische gegevens over uw kind. Als de school over deze gegevens beschikt, kunt u ze op het ouderportaal inzien. Ook is informatie over de groep van uw kind opgenomen: de naam van de leerkracht(en) en andere kinderen in de groep.

Informatie van de school 

De jaarkalender is niet gevuld op de website. Op de papieren versie staat alles genoteerd. 

Informatie over de leerontwikkeling van uw kind 

Elk schooljaar maakt uw kind een paar keer per jaar de IEP-toetsen. Over het algemeen op de helft van het schooljaar (de M-toets) en aan het eind van het schooljaar (de E-eindtoets). In het ouderportaal kunt u de resultaten zien van het lopende schooljaar en de voorgaande jaren. De resultaten van de toetsen vindt u onder de knop landelijke toetsen.