School als basis om vrij te bewegen

Je tijd op de basisschool is er een van grote bewustwording. Kinderen zijn van nature leergierig en zuigen alles wat ze zien en horen op als een spons.

We willen dat school een verrijking is in het leven van onze leerlingen. Dat betekent dat we een leeromgeving scheppen waarin kinderen zoveel mogelijk de ruimte en kans krijgen om van alles uit te proberen. Om samen met hun klasgenoten de wereld te ontdekken.

We willen kinderen op een ongedwongen manier hun talenten laten ontwikkelen. Het gaat ons daarbij niet alleen om een knap stel hersens. 

We leren de kinderen dat het ook enorm waardevol is als je met je handen de mooiste dingen kan maken of als je later besluit om als huismoeder of -vader een warm thuis te maken voor de volgende generatie.

Het mag niet uitmaken of je als kind uit een rijke of arme familie komt, of je ouders hebben doorgeleerd of gelijk na school zijn gaan werken, of je in Nederland bent geboren of ergens anders. 

Wij proberen om alle kinderen een maximale start te geven, in een rustige omgeving waarin ze zich geen buitenstaander voelen. Dat is ook waar ons geloof voor staat: vrede zij met jullie. 

School moet niet een ‘slagveld’ zijn waarin je continue op je hoede moet zijn. Het gaat juist om elkaar zien en begrijpen en er voor een ander zijn als dat nodig is.

 

Omkijken naar elkaar

We staan als school midden in de maatschappij. We besteden veel aandacht aan het kunnen meedraaien en meedenken in een groter geheel. Of dat nou je familie, je buurt, je stad of je land is.

We leren de kinderen om te kijken naar waar en op welke manier ze een positieve bijdrage kunnen leveren. Zodat ze weten en voelen  – hoe jong ze ook zijn  – dat ze door hun acties het verschil kunnen maken in het leven van iemand anders.

Ontdekken van talenten

Wij willen dat ieder kind op onze scholen de ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij goed in is. Zonder daarbij beperkt te worden door verwachtingspatronen van anderen.

Wij kijken met hoge verwachtingen naar wat de kinderen kunnen en waar de kinderen behoefte aan hebben; we zorgen dat we weten hoe ze leren, wat ze goed kunnen en waar ze moeite mee hebben.

Kansengelijkheid

Al onze leerlingen moet zich vrij kunnen bewegen binnen en buiten school en ruimte krijgen voor hun eigen inbreng.

Wij weten dat als je een kind op school zelfredzaam en zelfstandig leert te zijn, dat ook doorwerkt in hun leven buiten school.

Gelijkwaardigheid is belangrijk, maar moet geen doel op zich zijn. Want niets is zo ongelijk als ongelijken gelijk behandelen. Daarom is kansen bieden ook cruciaal en voor ieder kind weer anders.

Ruimte krijgen en ruimte geven

Samenleven gaat om elkaar en jezelf de ruimte geven. School is een plek waar onze kinderen dat op een veilige manier kunnen oefenen.

Belangrijk daarbij vinden we dat onze kinderen opkomen voor zichzelf zònder de gevoelens en belangen van een ander uit het oog te verliezen. 

Zodat ze later in hun leven op een bewuste manier hun persoonlijke ruimte kunnen innemen en weten wat ze voor een ander willen en kunnen betekenen.