Contact

Openingstijden

Onze school hanteert een pedagogisch deurbeleid ter bescherming van de veiligheid van onze kinderen.

De ouders van onze kleuters kunnen hun kinderen naar de klas brengen.

De kinderen vanaf groep 3 worden in principe bij de start van de dag door ons op het schoolplein opgehaald en aan het eind van de dag worden de kinderen op het schoolplein opgehaald.  

Bezoekers zijn welkom op afspraak. We vragen ouders en bezoekers om na hun afspraak de school te verlaten. We hebben oog voor de geborgenheid en veiligheid van onze leerlingen en hebben graag overzicht binnen onze school.

We waarderen uw begrip en medewerking.

Vragen?

Voor snelle antwoorden op veelgestelde vragen, bekijk de FAQ-sectie hieronder.

Zit uw vraag er niet tussen? Gebruik dit contactformulier hiernaast.

Onze eerste reactie kunt u binnen 5 werkdagen verwachten.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Vraag & antwoord

In onze schoolgids vindt u terug welke lessen we geven en hoeveel uur we hieraan besteden. 

Al Andalous moedigt ouderbetrokkenheid aan en biedt verschillende mogelijkheden voor ouders om deel te nemen, zoals ouderavonden, ouderraad en vrijwilligerswerk tijdens schoolactiviteiten.

Voor informatie over aanmeldingsprocedures en inschrijvingen kunt u onze site raadplegen of contact opnemen met de schooladministratie op het telefoonnummer 077-8502939. 

Voor verlofaanvragen voor korte termijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de schooladministratie en het daarvoor bestemde formulier invullen. Dit is ook mogelijk via de pagina verlof aanvragen.

Voor langdurig verlof dient u contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont. U kunt ook een rechtstreekse aanvraag versturen via de pagina verlof aanvragen.

Als u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met de betreffende leerkracht, de schoolleiding of gebruik maken van het klachtenformulier dat beschikbaar is op de pagina klachten.

Op de website van Al Andalous is een overzicht beschikbaar met een lijst van alle leerkrachten, zodat u gemakkelijk contact met hen kunt opnemen indien nodig. Bekijk de pagina team.

Nee, dit kan school niet. Leerlingenvervoer loopt buiten school om. U kunt een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer bij uw gemeente.

U kunt uw kind ziekmelden door een Parro-bericht naar de leerkracht van uw kind te sturen. Hierin zet u dat uw kind ziek is en hoe lang u verwacht dat het herstel gaat duren. Moge Allah uw kind voorspoedig genezen. Ameen!